HOLLANDA TÜRKİYE SAĞLIK VAKFI (HTSV)

Hollanda Türkiye sağlık vakfı Dr. Murat Can’ın insiyatifi sonucu Drs. Melih Oyman (aile hekimi), Drs. Ahmet Kaya (diş hekimi) ve Mr. Onur Emre (avukat) tarafından kurulmuş bir vakıftır. Bu yönetim kurulu yanında vakıf ta sağlık ve sosyal refah alanının değişik uzmanlık dallarını temsilen en az iki kişinin katılımıyla oluşturduğu bir ‘Danışma kurulu’ da söz konusudur.

Hollanda Türkiye sağlık vakfı Hollanda da yaşayan Türklerin her türlü sağlık sorunlarıyla ilgilenmek ve bunların çözümlenmesine yardımcı olmak temel amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir vakıftır. Vakıf bu temel amaç yanında aşağıdaki amaçları da gerçekleştirmek için çeşitli çalışmalar yapacaktır:

 • Hollanda da ki Türklerin sağlık sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak;
 • Hollanda da ki Türkleri sağlikla ilgili konularda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yönlendirmek;
 • Başta Türkler olmak üzere Hollandalı kişi, kurum ve kuruluşlarla diğer göçmen, etnik ve kültürel gruplarla ilgili sağlık konularında işbirliği yapmak;
 • Hollanda ve Türkiye arasında sağlık alanında mesleki bilgi ve deneyim alişverisinde bulunmak, araştırmalar yapmak, stajlar, meslek içi ve sonrası eğitimler düzenlemek, bu konularda danışmanlık ve aracılık yapmak;
 • Hollanda da sağlıkla ilgili bilim dallarında okuyan Türklere ve Türkler konusunda bilgilenmek isteyen Hollandalı öğrencilere her türlü yardımda bulunmak;
 • Sağlık ve göçmenlik konularında araştırma, inceleme ve yayınlarda bulunmak;
 • Hollanda Türkiye arasında sağlık alanında hizmet, ürün, araç-gereç, malzeme, vs konularında danışmanlık ve aracılık yapmak;
 • Hollanda da ki Türklerin Hollanda sağlık kurum ve kuruluşlarından gerektiği gibi yararlanabilmeleri için çeşitli çalışmalar yapmak;
 • Hollanda da ki Türk ve diğer göçmen kökenli sağlık kurum ve kuruluşlarıyla amaca uygun çalışmalar yapmak;
 • Türklerin oluşturabileceği değişik sağlık meslek odaları, vakıf, dernek ve birliklere yardımcı olmak ve beraber çalışmak;
 • Aynı zamanda bir Network kurumu olarak sağlık ve sosyal hizmet alanlarında Türklere hizmet veren meslek elemanı, kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplamak;
 • Hollanda da ‘Çok kültürlü sağlık uzmanı’ kalite belgesini olusturup yaygın kullanılır hale getirmek;
 • Bu amaçlar çerçevesinde başta Türkiye olmak üzere Türklerin yaşadığı diger ülkelerle birlikte çalışmak;
 • Tüzükle belirlenen amaçları gerçekleştirmek için ayni ve nakti yardımlar, bağışlar v.s. bulmaya çalışmak.


 • Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı

  Straatweg 36 B, 3051 BG Rotterdam.

  İletişim Formu