Hollanda Türkiye sağlık vakfı Dr. Murat Can (psikoterapist), Drs. MelihOyman (ailehekimi), Drs. Ahmet Kaya (dişhekimi) ve Mr. OnurEmre (avukat)’nin insiyatifi sonucu kurulmuş bir vakıftır. Buyönetim kurulu yanında vakıfta sağlık ve sosyal refah alanının değişik uzmanlık dallarını temsilen en az iki kişinin katılımıyla oluşturduğu bir ‘Danışmakurulu’ da sözkonusudur.

Hollanda Türkiye Sağlık Vakfı Hollanda’da yaşayan Türklerin her türlü sağlık sorunlarıyla ilgilenmek ve bunların çözümlenmesine yardımcı olmak temel amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir vakıftır. Vakıf bu temel amaç yanında aşağıdaki amaçları da gerçekleştirmek için çeşitli çalışmalar yapacaktır:

 • Hollanda da ki Türklerin sağlıks orunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak;
 • Hollanda da ki Türkleri sağlikla ilgili konularda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yönlendirmek;
 • Başta Türkler olmak üzere Hollandalı kişi, kurum ve kuruluşlarla diğer göçmen, etnik ve kültürel gruplarla ilgili sağlık konularında işbirliği yapmak;
 • Hollanda ve Türkiye arasında sağlık alanında mesleki bilgi ve deneyim alişverisinde bulunmak, araştırmalar yapmak, stajlar, meslek içi ve sonrası eğitimler düzenlemek, bu konularda danışmanlık ve aracılık yapmak;
 • Hollanda da sağlıkla ilgili bilim dallarında okuyan Türklere ve Türkler konusunda bilgilenmek isteyen Hollandalı öğrencilere her türlü yardımda bulunmak;
 • Sağlık ve göçmenlik konularında araştırma, inceleme ve yayınlarda bulunmak;
 • Hollanda Türkiye arasında sağlık alanında hizmet, ürün, araç-gereç, malzeme, vs konularında danışmanlık ve aracılık yapmak;
 • Hollanda da ki Türklerin Hollanda sağlık kurum ve kuruluşlarından gerektiği gibi yararlanabilmeleri için çeşitli çalışmalar yapmak;
 • Hollanda da ki Türk ve diğer göçmen kökenli sağlık kurum ve kuruluşlarıyla amaca uygun çalışmalar yapmak;
 • Türklerin oluşturabileceği değişik sağlık meslek odaları, vakıf, dernek ve birliklere yardımcı olmak ve beraber çalışmak;
 • Aynı zamanda bir Network kurumu olarak sağlık ve sosyal hizmet alanlarında Türklere hizmet veren meslek elemanı, kurum v ekuruluşları bir çatı altında toplamak;
 • Hollanda da ‘Çok kültürlü sağlık uzmanı’ kalite belgesini olusturup yaygın kullanılır hale getirmek;
 • Bu amaçlar çerçevesinde başta Türkiye olmak üzere Türklerin yaşadığı diger ülkelerle birlikte çalışmak;
 • Tüzükle belirlenen amaçları gerçekleştirmek için ayni ve nakti yardımlar, bağışlar v.s. bulmaya çalışmak.

Hizmetlerimiz:
Hollanda Türkiye sağlık vakfı katılımcılarına aşağıdaki şu hizmetleri sunmaktadır:

 • Haber ve bilgilendirme bültenleri
 • Yapılacak etkinliklere davetler
 • Buluşma ve tanışma etkinlikleri
 • İlgili konularda bilgilendirme toplantıları
 • Amaç konularıyla ilgili kurs ve eğitimler
 • Network geliştirme
 • İlgili alanlarda iş ve işçi ilanları
 • Databank tan yararlanma hizmetleri vb.